0632895555  
    @berdedd
    เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค.com
    เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค.com
       
       
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค.com ศูนย์รวมเบอร์มงคลแห่งชีวิต ใช้แล้วดีใช้แล้วรวย มีทุกแบบทุกราคาให้เลือก สินค้ามีในสต็อกพร้อมส่งทุกเบอร์มากกว่า 30,000 เบอร์
Line ID : @berdedd

เพิ่มเพื่อน

 
คะแนนที่ได้ 91.83 %
ทำนายโชคชะตาของผู้ที่ใช้เบอร์ 0956415255 เป็นประจำ 
เลข : 55
พลังปัญญาบริสุทธ์ ผู้ใดได้ครอบครองหมายเลขนี้มักเ ป็นคนใฝ่ดี รักความยุติธรรม อบอุ่น อ่อนโยน ใจดี ใจเย็น เป็นคนมีสมาธิ มีสติในการครองตนอย่างดีเยี่ยม ชีวิตมักประสบความสำเร็จ งานดี เงินดี เป็นคนมีความสุขได้จากภายในจิตใ จตนเอง รู้เท่าทันความคิดตน สมถะ ชีวิตโดยรวมมักมีความสงบและสมดุ ล รู้จักความพอดี โดยทั่วไปชะตาของคุณค่อนข้างสุข สบาย มีคนอุปถัมป์ค้ำชูเป็นอย่างดี มีการเดินทาง และมีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาหลาย ครั้งรวมถึงมีโชคมีลาภ เป็นเลขสมาธิดีอีกเลขหนึ่ง เหมาะจะใช้แก้ปัญหาให้คนใจร้อน หรือเด็กๆที่ไม่ค่อยมีสมาธิ เลขชุดนี้จะช่วยให้สงบใจเย็น อยู่ในศีล มีคุณธรรมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่ นมากขึ้น
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 100)
เลข : 25
คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็ว หาเงินเก่ง มีความปรารถนาสูง บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ ปัญญาดี ใฝ่รู้ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี เลขนี้เป็นเลขนารีอุปถัมภ์ ผู้ชายใช้ได้ดี จะได้รับความร่วมมือเกื้อหนุนจา กสตรีเป็นอย่างดีเยี่ยม ตรงข้าม ถ้าผู้หญิงใช้จะต้องกลับเป็นฝ่า ยเอาอกเอาใจผู้ชายแต่เลขคู่นี้ท ำให้คู่รักหลายๆคู่อยู่กันยืดมา นักต่อนัก แรกๆอาจขัดแย้งกันบ้าง แต่ต่อไปจะราบรื่น เข้าใจและเห็นใจกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ที่กล่าวไปเป็นการวิเครา ะห์จากตำราหลายๆเล่ม แต่มีส่วนเสริมเล็กๆจากประสบการ ณ์ในการเปลี่ยนเบอร์ให้สุภาพสตร ีหลายคนที่เบอร์เดิมมีเลขนี้ปนอ ยู่ มักจะเป็นคนช่างเอาอกเอาใจผู้ชา ย ส่งเสริมเรื่องรักโรแมนติกให้รู ้สึกกระชุ่มกระชวย เลขนี้จึงเหมาะกับบุรุษ หรือสตรีที่มีครอบครัวแล้ว
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 80)
เลข : 52
คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็ว หาเงินเก่ง มีความปรารถนาสูง บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ ปัญญาดี ใฝ่รู้ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี เลขนี้เป็นเลขนารีอุปถัมภ์ ผู้ชายใช้ได้ดี จะได้รับความร่วมมือเกื้อหนุนจา กสตรีเป็นอย่างดีเยี่ยม ตรงข้าม ถ้าผู้หญิงใช้จะต้องกลับเป็นฝ่า ยเอาอกเอาใจผู้ชายแต่เลขคู่นี้ท ำให้คู่รักหลายๆคู่อยู่กันยืดมา นักต่อนัก แรกๆอาจขัดแย้งกันบ้าง แต่ต่อไปจะราบรื่น เข้าใจและเห็นใจกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ที่กล่าวไปเป็นการวิเครา ะห์จากตำราหลายๆเล่ม แต่มีส่วนเสริมเล็กๆจากประสบการ ณ์ในการเปลี่ยนเบอร์ให้สุภาพสตร ีหลายคนที่เบอร์เดิมมีเลขนี้ปนอ ยู่ มักจะเป็นคนช่างเอาอกเอาใจผู้ชา ย ส่งเสริมเรื่องรักโรแมนติกให้รู ้สึกกระชุ่มกระชวย เลขนี้จึงเหมาะกับบุรุษ หรือสตรีที่มีครอบครัวแล้ว
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 80)
เลข : 15
เลข ๑๕ จัดเป็นหมายเลขที่โชคดีมากจะได้ รับพรประเสริฐและสามารถนำความผา สุขเอนกอนันต์มาสู่คนทั้งปวงมีช ะตารุ่งโรจน์สดใสดี เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มักได้รับค วามเมตตา เป็นคนอ่อนน้อม รักความยุติธรรม สติปัญญาดี ดวงดี มีเหตุผล มักมีหน้าที่การงานดี ได้รับความเอ็นดูรักใคร่จากคนรอ บข้าง มีความสามารถพิเศษ วุฒิภาวะสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รู้กาละเทสะ รักการพบปะผู้คน ความรักราบรื่น เป็นความรักที่อยู่ด้วยการครองส ติมากกว่ารักแบบลุ่มหลงมัวเมา ชีวิตส่วนใหญ่จะสำเร็จสมหวัง และเป็นคนมีความสุข เลขนี้เหมาะจะใช้ปราบพยศคนที่มี ปัญหาเรื่องการครองสติ ขาดความรับผิดชอบ แนะนำว่าถ้าเป็นเด็กในวัยเรียน หรือวัยรุ่นใช้ จะมีสมาธิมากขึ้น ใจเย็นขึ้น มีแนวโน้มจะทำให้มีผลการเรียนดี ขึ้น ผู้ใหญ่ใช้ก็ได้เช่นกัน จะทำให้มีสติ มีส่วนช่วยบำบัดความรุ่มร้อนของ จิตใจได้ดี ถือเป็นเลขสุภาพชนเลยก็ว่าได้
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 100)
เลข : 41
เลข ๑๔ เป็นกำลังดาวจักรพรรดิ จึงทำเป็นคนเข้มแข็ง มีพลังกล้าแข็ง ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็ จอย่างดีเยี่ยม ทำให้เป็นคนมีความคิดสุขุมลุ่มล ึก เป็นคนชอบศึกษาค้นคว้า มีความยุติธรรมเป็นหลักประจำใจ ถ้าเป็นเด็กจะเรียนเก่ง ผู้ใหญ่มักจะให้การอุปถัมภ์ เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานดี เป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาด ตระหนักรู้วิธีการดำเนินชีวิต ทำงานดี เก็บรายละเอียดเก่ง เป็นที่รักของคนรอบข้าง ผู้ใหญ่เมตตา เจ้าปัญญา มีเหตุผล บุคลิกเป็นคนน่าเชื่อถือ ทันคน มักมีชีวิตที่สุขสบายเพราะคิดแล ะวางแผนอนาคตของตัวเองอย่างเป็น ระบบเหมาะกับงานประสานงาน งานเจรจา นักวางแผน ครู หรืองานทุกประเภทที่ต้องการความ น่าเชื่อถือ เลขนี้เหมาะกับคนวัยเรียน หรืออาชีพที่ต้องอาศัยเชาว์ปัญญ าและสติ ในการบริหารจัดการ เช่นนักธุรกิจ นักคิดนักคำนวน นักบัญชี นักวางแผน นักการตลาด การทูต เป็นเลขที่น่าใช้อีกเลขทีเดียว
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 95)
เลข : 64
เป็นคนมีเสน่ห์ เจรจาอ่อนหวานน่ารัก ใครเข้ามาคุยด้วยมักติดกับ หลงไหลในเสน่ห์ ช่างพูดช่างเจรจรา เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนานรักสวยรักงาม โรแมนติก ขี้เอาอกเอาใจมักเข้ากับคนได้ง่ าย จึกเป็นที่รักของผู้คน เลขคู่นี้จึงมีแต่คนรัก ได้ดีเพราะปาก ค้าขายก็ดี พูดเก่งขายเก่ง หาเงินเก่ง การเงินดีมากทำอะไรก็ขึ้น และเหมาะที่สุดคือค้าขาย ขายดีมีกำไร ไม่ว่าจะขายอะไรก็เหมือนมีโชคช่ วยเสมอ และเป็นเลขที่สร้างสีสันให้กับช ีวิตคู่มากๆเลยเลขนี้
(น้ำหนักคำพญากรณ์ 96)
 

1. ติดต่อสอบถามเช็คเบอร์ที่ต้องการซื้อ
2. โอนเงินจอง หรือสั่งซื้อ และแจ้งการโอนเงิน
3. นัดหมาย หรือแจ้งชื่อที่อยู่ในการส่ง EMS
4. รอรับสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด
 

     ✔ จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย
        และสามารถขอใบกำกับภาษีจากร้านได้
    ✔ ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified Silver
        จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

   🏠 ที่ตั้งร้าน เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค.com
        บริษัท พีดีเอส พรอสเพอริที จำกัด
        99/444 กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
        เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
          020035168 , 0632895555
 

หน้าแรก ทำนายเบอร์ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สินค้าอื่นๆ ติดต่อเรา COPYRIGHT (C) 2015 berdedd.com All Right Reserved.